You are currently viewing แยกขยะมีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงต้องทำ

แยกขยะมีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงต้องทำ

เราจะเห็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการรณรงค์ให้แยกขยะตามประเภทที่สามารถนำไปใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่บางคนก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าการแยกขยะนั้นมีประโยชน์จริงไหม ทำไมต้องแยกขยะ ถึงขนาดพูดว่าถึงแยกไปสุดท้ายคนเก็บขยะก็นำไปรวมกันอยู่ดี วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยข้างต้นกันให้กระจ่าง

ประโยชน์ของการแยกขยะ

1. ลดภาระของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ

แยกขยะมีประโยชน์

   ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่เทศบาลแต่ละเทศบาลจะต้องทำการเก็บขยะ และนำไปแยกตามแต่ละประเภทเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ลดการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น ไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมโดยใช่เหตุ การที่เราแยกขยะนั้นจะทำให้ขั้นตอนของพนักงานใช้เวลาน้อยลง และสามารถทำงานอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยกันคนละนิดก็สามารถลดปริมาณงานของเทศบาลได้มหาศาล

2. นำขยะมาใช้ประโยชน์อื่น

ประโยชน์ของการแยกขยะ

   ขยะบางประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักให้สารอาหารแก่ต้นไม้สาธารณะ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ และสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบได้ ลดการใช้ทรรพยากรของโลก ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อยืดระยะเวลาอายุของโลกใบนี้ เราสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายตามความคิดสร้างสรรค์ของเรา

3. สร้างรายได้

   การที่เราแยกขยะนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก หรือกระป๋อง หากเราทำการแยกเก็บไว้ก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งก็เป็นรายได้เสริมให้กับตัวเรา พร้อมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพียงแค่รู้จักการใช้สิ่งที่เรามีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. รักษาสิ่งแวดล้อม

แยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

   การที่เรานำขยะอันตราย จำพวกสารเคมี อาทิ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ แบตโทรศัพท์มือถือ ไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น จะทำให้เกิดสารปนเปื้อน โดยเฉพาะขยะเปียกนั้น สารเคมีไม่ว่าจะเป็น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ลิเธียม ทองแดง นิเกิ้ล นั้นจะกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

   ซึ่งก็จะส่งกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้าง สารพวกนี้เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งก่อมะเร็ง และโรคภัยอื่นๆ โดยเฉพาะกับเด็กๆนั้นที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ก็จะส่งผลกระทบรุนแรง รวมถึงแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และต้นไม้ที่คอยฟอกอากาศให้เราก็จะพากันล้มตาย

ในโอกาสต่อไปแอดมินจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ที่เราควรจะแยกให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเราและสิ่งแวดล้อม ช่วยยืดอายุและรักษาโลกของเราให้สามารถมีธรรมชาติที่สวยงามต่อไปนานเท่านาน

Presented by alpha88.click