สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน พลาสติก จัดได้ว่าเป็นวัสดุที่สร้างความสะดวกสบายให้คนทั้งโลก เพราะในแต่ละวันมีคนใช้เป็นจำนวนมากของรอบๆตัวเรานั้นส่วนมากวัสดุที่ใช้ก็พลาสติกทั้งนั้น ทั้งนั้ทั้งนั้นพลาสติกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สมัยนี้จึงมีการพัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ไว และนำมาแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดจำนวนพลาสติกบนโลก

SpicyClip

พลาสติก เกิดขึ้นได้อย่างไร

พลาสติก เป็นวัสดุที่คนเราคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อก่อนนานมาแล้วเราไม่เคยรู้จักพลาสติกเลยจนวัสดุดั้งเดิมที่คนเราค้นเคยและใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันในยุคก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น แก้ว ไม้ กระดาษ โลหะ ยาง หรือ ขนสัตว์ ของพวกนี้เป็นวัสดุที่มีความต้องการจากคนเรา อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงพยายามพัฒนาค้นหาวัสดุใหม่ๆ มาใช้งานอยู่เสมอ จนกระทั่ง ได้รู้จักกับการผลิตพลาสติกขึ้นมา

ตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
หลอด
ถุง
กล่องข้าว

ข้อดี

ข้อเสีย

 ถุงพลาสติกนั้นทำมากจากโพลีเอทิลีน พลาสติกชนิดนี้มีความสามารถในการนำมาขึ้นรูปทรงใหม่ สามารถปรับขนาดตามความต้องการได้ง่าย และยังคงทนสูง จึงนิยมใช้กันเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก พลาสติกสามารถนํามาหลอมละลายและขึ้นรูปใหม่ได้ 

polyethylene ได้มาจากก๊าซธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปและยังทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมอีกด้วย พลาสติก จำนวนน้อยมากที่จะนำกลับมาผลิตใหม่ได้ ทำให้มีขยะจากพลาสติกเยอะขึ้น วิธีการกำจัดในปัจจุบันคือการฝังซึ่งจะเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายใช้เวลานานมาก

พลาสติกทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

สืบค้นมาจากงานวิจัย ได้ข้อสรุปมาว่า พลาสติก นั้นนอกจะจะย่อยสลายได้ยากใช้เวลาในการย่อยสลายที่นานแล้ว พบว่าการที่พลาสติกที่กำลังย่อยสลายมันได้ปล่อยก๊าซชนิดใหม่ที่ไม่รู้จัก ทำให้บรรยากาศของโลกถูกทำลาย และมีแต่โอกาศที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีแต่คนใช้พลาสติกเยอะมากทั้งข้าวของในชีวิตประจำวันเช่น ขวดน้ำ นานวันก็ยิ่งมีสะสมมากขึ้นพอนานวันก็เริ่มย่อยสลายทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นถูกทำลาย ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

พลาสติก

ดังนั้นเราต้องช่วยกันลดภาระให้โลกโดยการลดการใช้พลาสติกเพื่อที่จะได้ลดจำนวนลง แล้วเพื่อฟูธรรมชาติเพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้น